Biyogaz, organik biyokütlelerin ayrıştığı doğal bir işlemde üretilmektedir. Biyokütle, bir biyogaz tesisinde işlendiğinde, biyogaz tesisi fosil bazlı enerjinin yerini alacak ve CO2 emisyonlarını azaltacak yenilenebilir bir gaz üretecektir. Bu sistemlerde oksijensiz ortamda mikrobiyolojik floranın etkisi altında organik maddenin karbondioksit ve metan gazına dönüştürülmesi işlemi yapılır. Biyogazın elde edilmesi temel olarak organik-inorganik madde ayrıştırılmasına dayandığı için temel girdileri bitkisel atıklar ve hayvansal gübrelerdir. Kullanılan hayvansal gübrelerin biyogaza dönüşümü fermantasyon işlemi ile yapılır ve enerji üretimi, ısı sistemleri, ulaşım gibi pek çok alanda kullanılabilir. Bu sistemlerin çıktıları sadece gaz ya da enerji değil, organik gübre, azotlu su gibi çok faydalı ürünler de doğru tesis kurulumlarıyla sağlanmaktadır. Günümüzde biyogaz üretimi çok çeşitli büyüklüklerde; tek bir evin ısıtma ve mutfak giderlerini karşılamaktan, büyük tesislerle bir şehrin elektrik, ısınma ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak üzere planlanabilir. Doğru yatırım ve doğru mühendislik çalışmalarıyla bu sistemlerin kurulması ve işletilmesi mümkündür.

Biyogaz tesisleri hem karbon bütçelerinin karşılanmasında, hem de fosil yakıtlar, azot ve fosfor gibi besin maddelerinin gezegenin kaynakları üzerindeki baskının azaltılmasına da katkıda bulunacaktır.

Diğer Ürünler