Gen Enerji, elektrik üretimi amaçlı küçük ve büyük ölçekli yenilenebilir enerji santrallerinin kaynak değerlendirme ve yer seçimi, tesis tasarımı, enerji üretimi analizi, uygulama projeleri, kurulumu ve işletme & bakım konularında teknik danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu tesisler arasında Güneş, Biyogaz ve Rüzgar enerjisi santralleri yer almaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki hizmetler gerçekleştirilmektedir;

*İhtiyaca göre tesisin seçilmesi ve şekillendirilmesi için gerekli hesaplamalar ve çalışmalar

*Yatırım Analizi, Proje Geliştirme

*Mevcut Sahaların Değerlendirilmesi, Fizibilite Çalışmaları

*Teknik Değerlendirme, Sistem Tasarımı

*Uluslararası standartlara uygun olarak Mekanik tasarım hesapları, akış analizleri, ısıl hesaplar

*Proses ve akış diyagramlarının hazırlanması, genel tesis resimlerinin üretilmesi, detay proje çizimleri ve malzeme listelerinin hazırlanması,

*Şebeke Bağlantı Analizi

*Kiralama & Satın alma Anlaşmaları, Proje Haklarının Analizi

*Teknik, satın alma ve yapım şartnamelerinin hazırlanması